Kurzy 
A5M13VSO - Využití solární energieTento kurz vyžaduje klíč k zápisu
A5M13AEZ Aplikace elektrochemických zdrojů
A5M13FVS Fotovoltaické systémyTento kurz vyžaduje klíč k zápisuInformace
A5M13NZZ Nezávislé zdroje
A5M38SZS Senzory a sítě
125EIBB Elektrotechnika a inteligentní budovy
125TVPB Teorie vnitřního prostředí budov
2162035 Alternativní zdroje energie
124INBB Integrované navrhování budov
125EES1 Energetické a ekologické systémy budov
A5M35ZRI Základy řízení
2151052 Zdroje a přeměny energie
A5M15ES1 Elektrické světlo 1
124OSIB Osvětlení a akustika
124KPKP Konstrukce pozemních staveb - komplexní přehled
2161108 Přenosové jevy
A5M14RPI Rozvody elektrické energie a pohony
124ST1 Stavební tepelná technika
A5M38MEB Měření v budovách
125ESBB Energetické systémy budov 1
125MECB Modelování energetického chování budov